backgroundtop
Logo van deenkel.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE ENKEL / ENKEL VERZWIKT (enkel distorsie)

ENKEL VERZWIKT 

(enkeldistorsie)

 

Het trauma waarbij de voet naar binnen klapt wordt een inversietrauma genoemd. Het gevolg kan een dikke enkel zijn. De ernst van de verzwikking varieert van een verrekking van het kapsel tot een volledige scheur van kapsel en banden.

Symptomen bij verzwikte enkel

Verzwikking met plotse, scherpe pijn aan buitenzijde enkel.
Direct zwelling, mogelijk met verkleuring

Onderzoek en diagnose bij verzwikte enkel

Zo nodig röntgenfoto

Behandeling verzwikte enkel

Graad 1: geen specifieke behandeling
Graad 2: bandage (tape of brace)
Graad 3:  volledige immobilisatie door middel van tape of gips

 

 

Het is niet verwonderlijk dat de relatief dunne buitenbanden van de enkel makkelijk beschadigd raken. Krachtige, meestal onverwachte zijwaartse bewegingen, strekbewegingen of draaibewegingen (of een combinatie van deze bewegingen) van de voet ten opzichte van het onderbeen kan letsel aan de buitenbandstructuren (laterale kapselbandapparaat) veroorzaken. Dit is een veel voorkomende sportblessure, maar ook in het dagelijks leven kan deze blessure ontstaan.

Het trauma waarbij de voet naar binnen klapt wordt een inversietrauma genoemd. Dit is de meest voorkomende wijze waarop de enkel verzwikt. Afhankelijk van het type trauma en de positie van de voet betreft het een letsel van de voorste laterale enkelband (ligamant talofibulare anterior) of de buitenband (ligament calcaneofibulaire) of beiden. De achterste laterale enkelband (ligament talofibulare posterior) blijft vrijwel altijd gespaard. De ernst varieert van een verrekking van het kapsel tot een volledige scheur van kapsel en banden (ligamenten).

Symptomen bij verzwikte enkel

Enkelbandletsel kan ontstaan bij het naar binnen zwikken van de voet. Daarnaast is het ook mogelijk dat de enkel een strekbeweging of draaibeweging maakt. De verzwikking gaat (vaak) gepaard met een plotse, scherpe pijn aan de buitenzijde van de enkel. De ergste pijn wordt meestal na een paar minuten minder waardoor voorzichtig lopen vaak weer mogelijk is. Het blijft een periode pijnlijk om op de voet te staan. Bij enkelbandletsel is de buitenzijde van de enkel pijnlijk en deze pijn neemt toe als de voet naar binnen getrokken wordt.

Bij enkelbandletsel ontstaat vrijwel onmiddellijk na het ongeval een (eivormige) zwelling aan de buitenzijde van de enkel. Dit kan gepaard gaan met een verkleuring (rood, roodbruin, blauw of groen) van de huid. De aard van de behandeling hangt af van de ernst van de enkelverzwikking.

 

Onderzoek en diagnose bij verzwikte enkel

Naast letsel aan de banden kan er ook een beschadiging aan het bot optreden bij een enkelverzwikking. De Ottawa Ankel Rules zijn enkele richtlijnen voor artsen om te beslissen of er bij een patiënt met een verstuikte enkel een röntgenfoto nodig is om eventuele breuken op te sporen. Overmatig gebruik van rontgendiagnostiek is duur, tijdrovend en niet geheel risicovrij in verband met de benodigde straling.

De indeling van de ernst van de enkelverzwikking wordt onderverdeeld in drie gradaties:

Graad 1: Lichte oprekking en eventueel een geringe scheur van één gewrichtsband van de enkel

  • Er kan nagenoeg normaal belast worden en lopen is mogelijk.
  • Er is geringe zwelling en pijn aanwezig
  • Er is geen of een beperkte bloeduitstorting
  • Bij lichamelijk onderzoek levert de beweeglijkheid van de enkel geen bijzonderheden op

Graad 2: Twee enkelbanden en het gewrichtskapsel zijn zodanig ingescheurd dat er teveel speling in het enkelgewricht ontstaat:

  • Er is een grote bloeduitstorting, meestal met veel pijn en zwelling aanweziG

Graad 3: De schade is hierbij zo groot dat het enkelgewricht volledig instabiel is. Alle drie de banden zijn afgescheurd:

  • Steunen op de enkel is vaak onmogelijk

 

Behandeling verzwikte enkel

Bij een graad 1 verzwikking is geen specifieke behandeling noodzakelijk. Meestal volstaat een periode van rust, koelen door middel van ijs en gedurende een aantal dagen het been hoog leggen. Daarna treedt een functioneel herstel van de beschadigde enkelband op. Wandelen is mogelijk, eventueel ondersteund met een steunverband, bandage (tape of brace). Eventueel kunnen krukken gebruikt worden tot de ergste pijnklachten voorbij zijn. Normaliter is het mogelijk na 1-2 weken normale bezigheden te hervatten. Fysiotherapie kan ondersteuning bieden aan het traject naar een goed herstel van de klachten.

Bij een graad 2 letsel is een specifieke functionele behandeling nodig door middel van een bandage (tape of brace).

Bij een graad 3 letsel is het onmogelijk om op de enkel te steunen en volledige immobilisatie van het gewricht door middel van tape of gips is dan ook vereist.

In de Richtlijn voor fysiotherapie wordt het herstelproces in vier fasen weergegeven. Dit kan een inzicht geven in het herstelproces na een enkelverzwikking.

 Fase  Tijd  Bevindingen
 Fase 1  0 tot 3 dagen  Pijn in rust
Zwelling en bloeduitstorting
Kan niet volledig steunen
 Fase 2  4 tot 10 dagen Voet actief naar nulstand optrekken mogelijk
Zwelling afgenomen
Steunname mogelijk, maar nog niet volledig afwikkelen
Eventuele bewegingsangst
 Fase 3  11 tot 21 dagen  Bloeduitstorting nog aanwezig
Normale afwikkeling van de voet mogelijk
Pijn en bewegingsangst in het dagelijks leven
 Fase 4  3 tot 6 weken  Bloeduitstorting afwezig
Voet optrekken volledig mogelijk
Pijn en/of bewegingsangst in dagelijks leven – of sportactiviteiten
 Fase 5  6 tot 8-12 weken  Opbouw naar volledige hervatting activiteiten

 


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL