backgroundtop
Logo van deenkel.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE ENKEL / GEBROKEN ENKEL
<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

GEBROKEN ENKEL

 

Vlak boven de enkel bevinden zich het scheenbeen en het kuitbeen. Een veelvoorkomende enkelbreuk is een breuk van het kuitbeen. Dit kan gecombineerd gaan met een breuk van het scheenbeen.

Symptomen gebroken enkel

Een gebroken enkel wordt gauw dik en blauw, onmogelijk de enkel te belasten

Onderzoek en diagnose bij gebroken enkel

Röntgenfoto

Behandeling gebroken enkel

Belangrijkste is dat de enkel in een zo normaal mogelijk anatomische stand hersteld.

Conservatieve behandeling gebroken enkel

Gedurende 6 weken tape of gips

Operatieve behandeling gebroken enkel

Breuken die verplaatst zijn of letsel aan de syndesmose (verbinding tussen scheenbeen en kuitbeen) worden operatief behandeld. De breuk wordt door middel van een plaatje en schroeven gefixeerd.

De enkel bestaat uit een bovenste en een onderste spronggewricht. Het bovenste spronggewricht wordt gevormd door de botdelen van het scheenbeen en het kuitbeen en het sprongbeen. Onder het bovenste spronggewricht bevindt zich het onderste spronggewricht dat door het sprongbeen en het hielbeen gevormd wordt.

Vlak boven de enkel zijn het scheenbeen en het kuitbeen met elkaar verbonden door middel van de syndesmose (verbinding tussen twee botten door bindweefsel). Het kleinere kuitbeen past hier in een groeve van het scheenbeen en wordt verstevigd door banden (ligamenten).

Er bestaan verscheidene vormen van enkelbreuken. Een veel voorkomende enkelbreuk is een breuk van het kuitbeen. Dit kan gecombineerd gaan met een breuk van het scheenbeen. Bij breuken van het kuitbeen boven de syndesmose is er vaak ook letsel aan deze syndesmose wat tot gevolg heeft dat deze behandeld moet worden.

Een ernstigere breuk is een breuk van het meest dragende gewrichtsoppervlak van de enkel dat door het scheenbeen gevormd wordt. Dit wordt een Pilon Tibiale fractuur genoemd.

 

Symptomen gebroken enkel

Een gebroken enkel wordt over het algemeen snel dik en blauw. Dit kan aan de binnen of buitenzijde van de enkel ontstaan. Daarbij is het moeilijk tot onmogelijk om de enkel te belasten en erop te steunen.

 

Onderzoek en diagnose bij gebroken enkel

Er kan een beschadiging aan het bot optreden bij een enkelverzwikking. De Ottawa Ankel Rules zijn enkele richtlijnen voor artsen om te beslissen of er bij een patiënt met een verstuikte enkel een röntgenfoto nodig is om eventuele breuken op te sporen. Overmatig gebruik van rontgendiagnostiek is duur, tijdrovend en niet geheel risicovrij in verband met de benodigde straling.

Bij rontgendiagnostiek worden enkelfracturen ingedeeld volgens Weber of volgens Lauge-Hansen. De indeling volgens Weber is een gangbare methode in Nederland.

 

Indeling volgens Weber:

Weber A:            Een breuk onder de syndesmose

Weber B:            Een breuk ter hoogte van de syndesmose

Weber C:            Een fractuur boven de syndesmose

Röntgendiagnostiek is enkel geïndiceerd als er sprake is van pijn in de knobbel aan de zijkant van de enkel (malleoli) of in de middenvoet en daarenboven een van volgende symptomen:

  • Onvermogen de enkel te belasten (vier stappen te doen);
  • Pijn bij palpatie van de onderste 6 cm van de achterzijde van het scheenbeen of de knobbel van de binnenzijde van de enkel;
  • Pijn bij palpatie van de onderste 6 cm van de achterzijde van het kuitbeen of het uiteinde van de knobbel aan de buitenzijde van de enkel;
  • Pijn bij palpatie van de basis van het voetwortelbeentje van de kleine teen;
  • Pijn bij palpatie van het os naviculare (middenvoet).

 

Bij enkele groepen is het gebruik van de Ottawa ankle rules niet gevalideerd:

  • Kinderen (onder 18 jaar);
  • Zwangere vrouwen;
  • Patiënten die niet goed beoordeelbaar zijn (bv. verlaagd bewustzijn bij hoofdtrauma of intoxicatie).

 

Behandeling gebroken enkel

Een enkelbreuk is een breuk waarbij het belangrijk is dat deze zo goed mogelijk in de anatomische stand herstelt om op de middellange en lange termijn een goed resultaat te bereiken. Dit komt doordat een bot verplaatst kan zijn na een trauma. Ondanks dat een breuk normaliter goed hersteld, is de prognose vaak gelinkt aan de mate van eventuele kraakbeenbeschadiging die tijdens het trauma is opgelopen.

 

Conservatieve behandeling gebroken enkel

Breuken die niet of gering verplaatst zijn kunnen zonder operatie behandeld worden. De enkel kan door middel van taping of een gipsverband van het onderbeen gedurende zes weken worden geïmmobiliseerd. Het is afhankelijk van het type breuk en van het herstel van de breuk hoelang het gipsverband nodig is en wanneer steunen is toegestaan. Het eerste gipverband kort na het trauma bestaat uit echt gipspleister die vooraan open is om zwelling toe te laten. Hier kan niet op gesteund worden. De volgende gipsverbanden na 1 of 2 weken zijn circulair gesloten en bestaan uit lichter synthetisch materiaal waarop gesteund kan worden. Een synthetisch gipsverband wordt meestal om de 2 tot 3 weken gewisseld. Er kan in deze fasen ook van taping gebruik gemaakt worden.

 

Operatieve behandeling gebroken enkel

Breuken die verplaatst zijn of letsels van de syndesmose worden met een operatie behandeld. Meestal wordt een enkelbreuk binnen 24uur geopereerd, maar het kan voorkomen dat deze ingreep 7 tot 10 dagen wordt uitgesteld in verband met de zwelling. Omdat anders het gevaar bestaat dat de incisie niet goed gehecht kan worden door de spanning op de huid. Via een huidincisie worden breukfragmenten gestabiliseerd en gefixeerd door middel van een plaatje en schroeven om in de correcte stand te helen. Afhankelijk van het type breuk en het verloop van de operatie zal door de chirurg nabehandeling met of zonder gips worden voorgeschreven. Als er geen gips gebruikt wordt kan er gelijk met de enkel geoefend worden met behulp van een fysiotherapeut, maar er mag gedurende 6 weken niet op gesteund worden.

De plaat en schroeven moeten niet verwijderd worden. Mocht dit klachten veroorzaken dan is het mogelijk deze vanaf 1 jaar na de ingreep alsnog te verwijderen.

Indien er alleen letsel van de syndesmose is wordt er via een kleine huidincisie twee schroeven geplaatst. Het is wisselend of een gipsverband nodig is en hoe lang deze eventueel gebruikt dient te worden. Bij syndesmoseletsel moeten de schroeven worden verwijderd omdat deze kunnen breken bij het steunen.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL